לקוח אשר רכש אחד ממוצרינו, והחליט שברצונו לבטל את העסקה יוכל לעשות זאת תוך 14 ימי עסקים מיום קבלת המוצר, ובהתאם לתנאים הבאים:

מסר הודעתו (בכתב או בעל פה) על ביטול העסקה אל דשרו סחר או מי מטעמה.

עלות המוצר עולה על 50 ₪.

לא נעשה כל שימוש במוצר שנמסר.

במידה ועמד הצרכן בתנאים המצוינים לעיל, על הצרכן האחריות הבלעדית בהחזרת המוצר שרכש, שכן יתקבלו חזרה אך ורק מוצרים במצבם החדש כפי שנשלחו, ובתנאי שלא נעשה בהם שימוש., ובכל זאת בתוך 14 ימיי עסקים מיום קבלת המוצר.

קבלת מוצר חזרה מותנית באישור המחסן ובתהליך קליטה שיכול לארוך זמן. הודעת אישור קליטה תישלח ללקוח.

כאמור, מוצרים שלא עומדים בתנאים האמורים לעיל, לא תינתן לצרכן אפשרות לבטל את העסקה והחזרת המוצר, וכן דשרו סחר לא תהיה חייבת בהחזרת התמורה שנתן הצרכן בתמורה למוצר.

מוצרים שנרכשו בהזמנה מיוחדות ו/או הותאמו לדרישותיו של הלקוח לא תינתן עליהם כל אפשרות החזרה ו דשרו סחר לא מחויבת בהחזרת התשלום בכל מקרה שהוא.

החזרת תמורה:

החזר תשלום ששילם הלקוח עבור המוצר שהחזיר, תעשה בניכוי הוצאות קליטה בסך 5% ומינימום 100 ש״ח. החזר התשלום ללקוח יתבצע עד 7 ימיי עסקים מיום קליטת המוצר שהוחזר ונקלט במחסן.

בכל מקרה על הקונה לסיים את חובתו לשלם עבור המוצר, או בתיאום עם חברת דשרו סחר על כיסוי העלויות הנ״ל.

החזרת התמורה תיעשה באותו אופן שנעשה בו התשלום.

לא מילא הלקוח את חובתו לתשלום, לא יקלט המוצר חזרה על כל המשתמע מכך.